TUTA Plzeň

Otevřená data
Města Plzně

Na tomto portálu zveřejňuje Magistrát města Plzně, příspěvkové organizace a další související subjekty data ve strojově čitelných formátech.

1. Základní výkres

Územní plán Plzeň - Výkres č. 1 - Základní členění území. Více na https://www.ukr.plzen.eu/cz/uzemni-planovani/uzemni-plan-plzen/uzemni-plan-plzen.aspx . WMTS odkaz zde https://tiles.arcgis.com/tiles/NUPWFrOotHlwVelG/arcgis/rest/services/UP_Plzen_2021_v1/MapServer/WMTS

Ukázat podrobnosti

100 letá voda

Záplavové plochy n-leté vody na území Plzně.

Ukázat podrobnosti

1od. Koordinační výkres

Územní plán Plzeň - Výkres č. 1 - odůvodnění - Koordinační výkres. Více na https://www.ukr.plzen.eu/cz/uzemni-planovani/uzemni-plan-plzen/uzemni-plan-plzen.aspx . WMTS odkaz zde https://tiles.arcgis.com/tiles/NUPWFrOotHlwVelG/arcgis/rest/services/UP_Plzen_2021_o1/MapServer/WMTS

Ukázat podrobnosti

2. Hlavní výkres

Územní plán Plzeň - Výkres č. 2 - Hlavní výkres, plochy s rozdílným způsobem využití. Více na https://www.ukr.plzen.eu/cz/uzemni-planovani/uzemni-plan-plzen/uzemni-plan-plzen.aspx . WMTS odkaz zde https://tiles.arcgis.com/tiles/NUPWFrOotHlwVelG/arcgis/rest/services/UP_Plzen_2021_v2/MapServer/WMTS

Ukázat podrobnosti

20 letá voda

Záplavové plochy n-leté vody na území Plzně.

Ukázat podrobnosti

3. Urbanistická koncepce

Územní plán Plzeň - Výkres č. 3 - Urbanistická koncepce. Více na https://www.ukr.plzen.eu/cz/uzemni-planovani/uzemni-plan-plzen/uzemni-plan-plzen.aspx . WMTS odkaz zde https://tiles.arcgis.com/tiles/NUPWFrOotHlwVelG/arcgis/rest/services/UP_Plzen_2021_v3/MapServer/WMTS

Ukázat podrobnosti

3D budovy centrum Plzně

3D model budov centra města Plzně z roku 2005 byl využit pro projekt Turistické olympiády IVV 2005 v Plzni. Více na http://mapy.plzen.eu/aplikace-a-mapy/tematicke-kategorie/uzemni-cleneni/3d-model-plzne.aspx

Ukázat podrobnosti

3D Cukrovarská

Obsahuje budovu Cukrovarská 21 a její okolí s dostupnými daty: 3D modelu, digitální model terénu, letecké snímky, výstupy z dronů (kolmé, šikmé snímky a termosnímek)

Ukázat podrobnosti

3D model ZOO

3D model budov ZOO 2011, výběhů a zeleně nad leteckým snímkem s umístěním nejvýznamnějších expozic. Více na http://mapy.plzen.eu/aplikace-a-mapy/tematicke-kategorie/uzemni-cleneni/3d-model-plzne.aspx

Ukázat podrobnosti

3D ZOO

Obsahuje areál ZOO Plzeň a okolí s dostupnými daty: 3D modelu, digitální model terénu, digitální model povrchu a letecké snímky.

Ukázat podrobnosti
Pracuji...