TUTA Plzeň

Otevřená data
Města Plzně

Na tomto portálu zveřejňuje Magistrát města Plzně, příspěvkové organizace a další související subjekty data ve strojově čitelných formátech.

Trasy KČT

Návrh cyklistických stezek Klubu českých turistů na území Plzně.

Ukázat podrobnosti

Plochy komunikací

Plochy vozovek a chodníků na území Plzně.

Ukázat podrobnosti

Přístřešky MHD

Značky přístřešků MHD

Ukázat podrobnosti

Svislé DZ

Svislé dopravní značky (jako symboly) na území Plzně. Upozornění: Na silnicích I., II. a III. třídy, tedy ve správě ŘSD a SÚSPK, nemusí být pasporty dopravního značení aktuální. Stanovení dopravního značení na těchto silnicích nemá SVSMP k dispozici.

Ukázat podrobnosti

Vnitřní kresba

Liniová vitřní kresba katastrální mapy na území Plzně, ORP atd.

Ukázat podrobnosti

Zastávky MHD

Symboly zastávek MHD na území Plzně.

Ukázat podrobnosti

Ulice

Názvy ulic z RUIAN jako text.

Ukázat podrobnosti

Hranice parcel

Liniemi hranice parcel katastrální mapy na území Plzně, ORP atd.

Ukázat podrobnosti

Pasport SSZ - vše

Pasport správy sídelní zeleně na území Plzně.

Ukázat podrobnosti
Pracuji...