TUTA Plzeň

Záplavové plochy n-leté vody na území Plzně.
Doplňující informace
Autor ČÚZK - Štangl
Tel. číslo: 378035130
Autor MMP OŽP - Tajčová
Tel. číslo: 378033213
Četnost aktualizací Nikdy
Datum vytvoření 27.01.2012
Datum poslední aktualizace 23.03.2023
Tato datová sada obsahuje tagy
Pracuji...