TUTA Plzeň

Obsahuje areál ZOO Plzeň a okolí s dostupnými daty: 3D modelu, digitální model terénu, digitální model povrchu a letecké snímky.
Doplňující informace
Autor ČÚZK - Štangl
Tel. číslo: 378035130
Autor SITMP - Řehák
Tel. číslo: 378035132
Četnost aktualizací Nikdy
Datum vytvoření 20.07.2021
Datum poslední aktualizace 23.03.2023
Tato datová sada obsahuje tagy
Pracuji...