TUTA Plzeň

3D model budov ZOO 2011, výběhů a zeleně nad leteckým snímkem s umístěním nejvýznamnějších expozic. Více na http://mapy.plzen.eu/aplikace-a-mapy/tematicke-kategorie/uzemni-cleneni/3d-model-plzne.aspx
Doplňující informace
Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500