TUTA Plzeň

Obsahuje budovu Cukrovarská 21 a její okolí s dostupnými daty: 3D modelu, digitální model terénu, letecké snímky, výstupy z dronů (kolmé, šikmé snímky a termosnímek)
Doplňující informace
Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500