ÚSES PM

Plochy lokalit územního systému ekologické stability (ÚSES) na území Plzně.

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Autor ÚKRMP
Správce SITMP
Naposledy aktualizováno 3 Duben 2019, 09:03 (CEST)
Vytvořeno 22 Duben 2016, 11:01 (CEST)
Aktuálnost dat v GIS X/2016
Datum exportu 22.03.2018
Zpracované území v GIS (%, ...) 100