ÚSES PM

Plochy lokalit územního systému ekologické stability (ÚSES) na území Plzně.

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Autor ÚKRMP
Správce SITMP
Naposledy aktualizováno 16 Listopad 2017, 10:33 (CET)
Vytvořeno 22 Duben 2016, 11:01 (CEST)
Aktuálnost dat v GIS X/2016
Datum exportu 04.09.2017
Zpracované území v GIS (%, ...) 100