Veřejně prospěšné stavby

Plochy a linie územního plánu města Plzně z r. 2016 - Výkres č. 9 - Veřejně prospěšné stavby

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Autor ÚKRMP
Správce SITMP
Naposledy aktualizováno 8 Březen 2021, 10:04 (CET)
Vytvořeno 27 Říjen 2020, 19:29 (CET)
Aktuálnost dat v GIS 1.10.2016
Datum exportu 01.03.2021
Zpracované území v GIS (%, ...) 100