Rekreace a prostorová regulace

Plochy a linie územního plánu města Plzně z r. 2016 - Schéma D - Rekreace individuální - prostorová regulace

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Autor ÚKRMP
Správce SITMP
Naposledy aktualizováno 16 Listopad 2017, 10:32 (CET)
Vytvořeno 1 Únor 2017, 15:19 (CET)
Aktuálnost dat v GIS 1.10.2016
Datum exportu 04.09.2017
Zpracované území v GIS (%, ...) 100