WiFi

Lokality pokrytí bezplatného připojení „PLZEN Free Wi-Fi“ zajišťovaného SITMP na území Plzně.

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Autor SITMP
Správce SITMP
Naposledy aktualizováno 3 Duben 2019, 09:02 (CEST)
Vytvořeno 22 Duben 2016, 11:00 (CEST)
Aktuálnost dat v GIS VII/2015
Datum exportu 22.03.2018
Zpracované území v GIS (%, ...) 100