Chráněná území

Hranice chráněných území (a číselná identifikace) na území města Plzně.

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Autor ČÚZK
Správce SITMP
Naposledy aktualizováno 16 Listopad 2017, 10:30 (CET)
Vytvořeno 1 Únor 2017, 15:09 (CET)
Aktuálnost dat v GIS III/2002
Datum exportu 04.09.2017
Zpracované území v GIS (%, ...) 100