TUTA Plzeň

Územní plán Plzeň - Výkres č. 2 - Hlavní výkres, plochy s rozdílným způsobem využití. Více na https://www.ukr.plzen.eu/cz/uzemni-planovani/uzemni-plan-plzen/uzemni-plan-plzen.aspx . WMTS odkaz zde https://tiles.arcgis.com/tiles/NUPWFrOotHlwVelG/arcgis/rest/services/UP_Plzen_2021_v2/MapServer/WMTS
Doplňující informace
Autor ČÚZK - Štangl
Tel. číslo: 378035130
Autor ÚKRMP - Králová
Tel. číslo: 378035030
Četnost aktualizací Nikdy
Datum vytvoření 07.05.2021
Datum poslední aktualizace 23.03.2023
Tato datová sada obsahuje tagy
Pracuji...