TUTA Plzeň

Pasport správy sídelní zeleně na území Plzně.
Doplňující informace
Autor ČÚZK - Štangl
Tel. číslo: 378035130
Autor SVSMP - Hrdličková
Tel. číslo: 378037246
Četnost aktualizací Průběžně
Datum vytvoření 01.01.2003
Datum poslední aktualizace 30.08.2022
Tato datová sada obsahuje tagy
Pracuji...