TUTA Plzeň

Liniemi hranice parcel katastrální mapy na území Plzně, ORP atd.
Doplňující informace
Autor ČÚZK - Štangl
Tel. číslo: 378035130
Četnost aktualizací Každý měsíc
Datum vytvoření 01.01.2003
Datum poslední aktualizace 30.08.2022
Tato datová sada obsahuje tagy
Pracuji...