Vodní toky

Linie os toků na území ORP Plzně.

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Autor MZE VHIP
Správce SITMP
Naposledy aktualizováno 3 Duben 2019, 09:03 (CEST)
Vytvořeno 22 Duben 2016, 11:01 (CEST)
Aktuálnost dat v GIS I/2019
Datum exportu 10.03.2016
Zpracované území v GIS (%, ...) 100