Lokality ÚP (Plochy s rozdílným způsobem využití)

Plochy a linie územního plánu města Plzně z r. 2016 obarvené dle charakteru území.

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Autor ÚKRMP
Správce SITMP
Naposledy aktualizováno 16 Listopad 2017, 10:32 (CET)
Vytvořeno 3 Listopad 2016, 09:08 (CET)
Aktuálnost dat v GIS 1.10.2016
Datum exportu 04.09.2017
Zpracované území v GIS (%, ...) 100