5.ÚSES

Územní plán Plzeň - Výkres č. 5 - Územní systém ekologické stability . Více na http://www.ukr.plzen.eu/cz/uzemni-planovani/uzemni-plan-plzen/uzemni-plan-plzen.aspx Více na http://mapy.plzen.eu/aktuality/uzemni-plan-plzen-2016.aspx

Data a zdroje

Doplňující informace

Pole Hodnota
Autor ÚKRMP
Správce SITMP
Naposledy aktualizováno 8 Březen 2021, 10:05 (CET)
Vytvořeno 27 Říjen 2020, 19:30 (CET)
Aktuálnost dat v GIS 2016
Datum exportu 13.01.2017
Zpracované území v GIS (%, ...) 100